Tungelerwallen, verslagen van werkdagen begin 2020

Tungelerwallen, verslag 11 jan. 2020 'Bie Toos'.

Een goed beeld van ons werk. foto Frans.(klikken)
Omdat we vorige week met het beheerwerk – onverwacht - richting de open zandverstuiving (het gele zand) hadden gewerkt, zijn we daarmee verder gegaan. We waren met zijn zessen (de hond niet meegeteld :- ) , en dus konden we (ook) deze keer wat aan plagwerk doen. Zo hier en daar zijn er plekken waar Grijs kronkelsteeltje (Tankmos) de overhand neemt, en het lijkt goed om dergelijke plekken weg te halen. Het mos bij elkaar harken bleek soms al voldoende, en dan schiet het best goed op. Opvallend is, dat dat toch plekken zijn, waar óf een den veel naalden heeft laten vallen, óf een eik voor veel blad heeft gezorgd. Voedselrijkdom dus. Preventief hebben we daarom gelijk maar het strooisel onder dode dennen die we net opgeruimd hadden weggehaald. Voeg daar bij, dat we ook nog de nodige eikjes en Am. vogelkers hebben uitgestoken, en dan is het beeld over het werk van deze dag aardig compleet. Misschien nog even noemen: we hebben niet al de dennetjes die we uitgedund hebben weggebracht. Een aantal hebben we neergelegd onder een grote den. De Nachtzwaluw moet ook plekjes kunnen vinden om er zijn nest te maken.
Frans Smit, 15 jan. 2020

Tungelerwallen, verslag 4 jan. 2020 'Bie Toos'.

De met zand ondergestoven kruin van de Grove den, hier nog met de takken over het zand. foto Frans.
Vorige week had Tjeu in zijn eentje verder gewerkt aan de plek waar we de week ervoor de omgevallen oude den hadden gestript. Vandaag  was hij daar alvast begonnen, niet wetende dat hij die klus alleen zou moeten klaren.... Het liep gewoon heel anders als gepland. De (vier!) andere werkers kwamen wat later dan hij, en toen moest ook het gereedschap nog uit de auto worden gehaald. Het was voor hen een goede start om eerst ‘even’ de ver over het zandpad groeiende takken van de Grove den op de hoek wat terug te snoeien. Maar omdat van het een het ander komt, kwamen ze uiteindelijk niet verder dan deze plek.
Deze Grove den is overigens best wel spectaculair. Het lijken de onderste takken van een den die over het zandpad groeit, maar het is eigenlijk de kruin. De rest is ondergestoven door het zand. De boom groeit daarbij gewoon door. 
Omdat het erg noodzakelijk is om zand in de Wel te houden bv. vanwege de bijbehorende overgangshabitats en als opwarmplek voor insecten, leek het goed om de takken terug te snoeien. Ook weer niet teveel, vanwege het spectaculaire fenomeen van ondergestoven boom, maar ook vanwege de Nachtzwaluw die graag in lage vegetaties broedt.
Na het werk. Foto Frans.
Toen in de koffiepauze dat werk was gevorderd, zagen we hoe verschillend de invloed van de verschillende soorten bomen kan zijn. Van onder de takken van de den kwam de goede overgangsvegetatie voor stuifzandranden tevoorschijn: Ruig haarmos, Buntgras en zelfs wat Open rendiermos. Echter onder de eik die ernaast staat bleek het zand bedekt met helgroen ‘Tankmos’, oftewel Grijs kronkelsteeltje, een invasieve exoot (bladmos) die het goed doet in meer voedselrijke omstandigheden, vaak stikstofdepositie. En dus werd na de pauze de eik opgesnoeid, dan kan de wind straks het eikenbladstrooisel eronder wegblazen. Vervolgens werden er wat jonge eikjes uitgestoken, en nog wat omgevallen dennen opgeruimd. Zo gaat dat dan....
Frans Smit, 8 januari 2020.