Tungelerwallen, verslagen van werkdagen eind 2019

Tungelerwallen, verslag 9 november 2019 Bie René

Opgeruimd. foto Frans.
Het doel van deze werkochtend was: opruimen. En dat is dan ook gebeurd. De samenstelling van het werkploegje bleek daar uitstekend geschikt voor. Lotte en Glenn bleken prima te kunnen sjouwen. Tjeu verdween steeds meer richting stakenbos en vermaakte zich prima met al het losse hout. Ruud stortte zich op een uitgewaaide boomtop, en Frans en Henk waren aan het uitsteken en uitdunnen. En omdat Lotte en Glenn er voor de eerste keer bij waren en veel vragen stelden, werd er ook nog volop uitgelegd en gepraat over het hoe en waarom van wat we aan het doen waren. Zoals gezegd: we ruimen niet zozeer op omdat we van orde en netheid houden, maar omdat we willen verschralen vanwege onze doelstelling. En die is bos met een ondergroei van soorten die thuis horen op de Tungelerwallen. Bie René zijn dat vooral Struikhei en korstmossen. Als er zich een korstmossendennenbos zou (terug) ontwikkelen, zou dat wel heel erg leuk en heel erg uniek zijn.
Frans Smit,  13 nov. 2019.

10e Landelijke Natuurwerkdag 2 nov. 2019, met Scouting Tungelroy op 'Bie René', Tungelerwallen.

Zo doen zij dat! foto Frans.
Na veel voorbereidingswerk van een aantal mensen, zowel achter de computer als aan de telefoon als in het veld (zie vorige werkverslagen), was het dan zover. Deze dag hielden we de 10e (!) Landelijke Natuurwerkdag samen met Scouting Tungelroy, op het terrein dat de scouts tot hun beschikking hebben. Op ‘Bie René’ dus. Met dank aan wijlen “René”, vandaar dus de naam.
 
De 10e keer is eigenlijk een goede reden om er nog meer een feestje van te maken. Maar ook een feestje moet georganiseerd worden, en ook dat kost tijd. En die hebben we dus te weinig. Bovendien, zoals ik al zei in onze Nieuwsbrief (http://www.ecologischewerkgroepweertzuid.nl/431692919), “wij zijn niet van de bombarie, wij zijn van de inhoud”. En dat geldt kennelijk ook voor Scouting Tungelroy.
Zodat we er die zaterdag al ruim voor negen uur waren om tenten op te zetten en om het gereedschap naar de werkplekken te brengen. Langzamerhand kwamen ook alle ’voorzagers’ binnen, mensen die weten hoe ze (veilig) een boom moeten laten omvallen. Want hoewel we geen dikke eiken gingen omzagen; boswerk kan toch altijd risicovol zijn.
Veiligheidsinstructie voor de bevers en de Blauwe Vogels. foto Frans (klik voor vergroting)
Tegen 10 uur kwamen ze dan, de Bevers en de Blauwe vogels van Tungelroy. Na het veiligheidspraatje van Frank en het natuurpraatje van Frans, werden de 30 scoutjes met hun leiding en ouders in 6 groepen verdeeld die met de ‘voorzagers’ naar de werkplekken gingen. Werkhandschoenen aan, en aan de slag. Met toch een limonadepauze tussendoor was het om 12 uur wel gedaan met de energie. Maar toen was er ook veel werk verzet. Na het afscheidspraatje gingen de jonge werkers naar huis.
 
De middagploeg komt aan. foto Frans.

s Middags kregen we een nog grotere groep: 35 welpen en kabouters. Voor ons was het weer hetzelfde verhaal als die ochtend: veiligheidspraatje, natuurpraatje en in groepen naar de werkplekken. Handschoenen aan en aan de slag. Dat was even wat op gang komen, want we hadden eigenlijk wat te weinig ‘voorzagers’ over. Maar na wat zoeken en herverdelen van (scherp) gereedschap kwam het allemaal goed. En is er ook door deze groep veel werk verzet. En hier en daar ook flink gespeeld. Maar daar zijn het dan de Tungelerwallen voor.

Ook voor hen was het na twee uur alweer voorbij. Voor ons nog even niet. Wij moesten nog opruimen, en hier en daar wat achtergebleven gereedschap bij elkaar zoeken. Maar dat ging met een goed gevoel, omdat de dag geslaagd was, en eigenlijk ook zonder schrammetje of kleerscheuren. Zo willen we dat ook :-)
Frans Smit, 5 nov. 2019.

Tungelerwallen, verslag 26 oktober 2019 'Bie René".

Dit is nog een foto van 2018 van voor de Natuurwerkdag. Goed onthouden, want de foto voor dit jaar ná de natuurwerkdag komt nog. foto Frans.
Vorige week waren we goed opgeschoten met het voorbereiden van enkele werkplekken voor de Landelijke Natuurwerkdag op 2 nov. Daardoor konden we nu een niet echt geplande, maar toch wel belangrijke voorbereidingsactie aanpakken. Op de hoek achteraan bij het blauwe bordje op de scheiding tussen “Bie René” en “Bie Toos”, ligt een grote takkenhoop die nog in het beginstadium is van het verteringsproces. Dat betekent dat het takkenspul nog niet erg verteerd is. Oorzaak: de Tungelerwallen bodem is te zuur en remt het verteringsproces. Het – inmiddels wel bewezen - idee achter het maken van een hoop is, dat het verteringsproces zichzelf na verloop van tijd in het organische materiaal in gang zet. Bij deze takkenhoop is het echter nog niet zover. Daardoor is de bult nog behoorlijk hoog. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren als jonge (of oudere) zagers denken dat het handig is om bij het uitdunnen de omringende bomen op de takkenhoop te laten vallen. Juist als dan een omgezaagde boom mooi op de hoop valt, veert hij aan de gezaagde kant omhoog. En met een beetje veel pech veert hij in het gezicht van de zager.... Die dan wel gelijk naar het ziekenhuis kan.
En daarom hebben Tjeu, Jacques en Frans een aantal bomen rond de takkenhoop omgezaagd om daarmee dit risico op de Natuurwerkdag voor te zijn.
Frans Smit, 5 nov 2019

Tungelerwallen, verslag 19 oktober 2019 'Bie René'.

De werkplek is weer veilig na het werk van het jonge zaagteam. foto Famke
We waren met velen. Het was herfstvakantie, en dan regelt Henk altijd een zaagdagje voor zijn kleinkinderen. ( Wie volgt ?!! ) Samen met Lars, Ruben en Tijn was er zodoende een team van vier werkers bezig, die met elkaar pakweg 10 bomen hebben omgezaagd, én opgeruimd. Ze deden dat rondom een boom die half omgewaaid was en gevaarlijk scheef in de andere bomen hing. Niet bepaald een veilige situatie straks op de Landelijke Natuurwerkdag.  Maar met een goed plan en hard werken werd dat helemaal goed geregeld.
De andere ploeg werkte een eindje verderop. Daar hebben we van enkele rillen die er al jaren lagen één grote takkenhoop gemaakt. Op de Natuurwerkdag kunnen de scoutjes dan de dunne boompjes die ze omzagen (uitdunnen) bovenop deze hoop leggen. Goed bekeken was ook, dat Tjeu de slingerende omgevallen dode boompjes ophaalde en op de hoop deponeerde. Soms hoorden we het kraken als hij het uitgedroogde hout tussen twee bomen klemde en ze zo tactisch door de midden brak. Niet bepaald een teken dat dood hout zo maar vanzelf verteert als het in het bos ligt. Wat op deze werkplek ook leuk was: er staat nog steeds een beetje hei. Dikke kans dat het nu volgend jaar verder uitgroeit.
Frans Smit. 23 okt 2019.

Tungelerwallen, verslag 12 oktober 2019 'Bie René'.

Na gedane arbeid inpakken en naar huis. foto Frans (klikken voor vergroting)
Deze zaterdagochtend startten we met ons beheerwerk Tungelerwallen. Het was dus even wennen. Maar Henk en Frans hadden deze eerste werkdag goed voorbereid. De dag ervoor hadden zij bekeken welke klussen er gedaan moesten worden. En niet alleen voor déze zaterdag. We hebben nog slechts een paar werkdagen vóór de Landelijke Natuurwerkdag. Het ging er nu even om welke klussen we zouden selecteren als voorbereiding op de die dag.
Voor onze eerste dag was het gewoon een kwestie van vooraan beginnen. Het pad dat langs ‘Bie René’ loopt vanaf de Telheidestraat was teveel aan het dichtgroeien. Vooral met bramen en Sporkehout, een soort die we weliswaar graag in het bos zien, maar teveel is ook niet goed. Over een open pad kunnen we er straks met onze auto met gereedschap goed langs. Nog een voordeel: paden met echt zand zijn voor de natuur van de Tungelerwallen erg belangrijk. Daarlangs kunnen de zon-minnende insecten zich verplaatsen. Zulke paden houden we in ere! Met zijn vieren (Famke, Henk, Jacques en Frans) en een goede taakverdeling lag het pad er aan het eind van de ochtend weer mooi bij. Kijk maar op de foto.
Frans Smit, 17 okt. 2019.