IJzeren Man, Inventarisatieverslagen 2019

Verslag flora inventarisatie IJzeren Man 16-06-2019

Geurtsven op 3 mei. foto Frans
Inventarisatie rond het Geurtsven.
 
We verzamelden aan de Lozerweg tegenover Lempens bouwmaterialen, daar waar de eerste inlaat van de Weteringbeek het huidige IJzeren Man gebied binnenkomt, of liever binnenkwam. De diepe geul ligt er nog onaangetast, maar lijkt alleen gevoed te worden door water dat hijzelf aantrekt.
We waren met acht mensen. Ook deze keer zijn we begonnen met een stukje berm te inventariseren, nu langs de Lozerweg. Dat leverde nog verrassend veel nieuwe soorten op. Het plan is om één grote lijst te maken voor het hele gebied tussen Herenvenneweg, Lozerweg, Kazernelaan en Voorhoeveweg. De nieuwe soorten bestonden hier uit kruiden, maar ook uit struiken. De opbouw van de bosrand is hier dus al redelijk goed. Ze loopt van laag naar hoog. Echt hoge bomen zouden pas 20 meter van de wegrand moeten beginnen.
Na ongeveer 150 meter berm geïnventariseerd te hebben, zijn we teruggelopen en het pad opgegaan. Daar zagen we op een rijk bloeiende braamstruik in een zonnig hoekje de Kleine ijsvogelvlinder. Vervolgens hebben we langs de oever van het Geurtsven gelopen. Fijn om te constateren dat het Nagelkruid zich goed had hersteld, en ook alweer in bloei stond. Jammer dat de horsten van de Stijve zegge zo totaal waren afgemaaid. Leuk was dan wel weer het bloeiende Penningkruid.
Roomse kervel. foto Frans
Op de zuidelijke oever verbaasden we ons over een grote schermbloemige die naar anijs rook. Waarschijnlijk Roomse kervel. De westelijke oever was gemaaid, maar verraste ons toch met een mooie Valse voszegge, en soort die in deze streken niet zoveel voorkomt. Misschien zit er iets van leem in de venbodem, maar het kalkrijke maaswater zal zeker van invloed zijn.
Daarna liepen we het stukje heischraal grasland op waarvan we tijdens onze vorige inventarisatie al een gedeelte hadden bekeken. Nu leverde de bosrand leuke soorten op als Blaassilene, Brede lathyrus en mooi bloeiend Boshavikskruid, maar ook bijna bloeiende Wespenorchissen. Hier onze eerste gebiedseigen Rode Lijst soort, Stekelbrem. In feite is het de tweede Rode Lijstsoort, we zagen al een paar keer Hangende zegge. Dit is eigenlijk een soort van de kalk van Zuid Limburg, die het door het maaswater in het IJzeren man gebied goed naar zijn zin heeft.
Frans Smit, 18 juni 2019.

Verslag flora inventarisatie IJzeren Man 10-06-2019

We hadden afgesproken bij het kanaal op de hoek Herenvennenweg en Lozerweg. Omdat de datum op het laatste moment verschoven was i.v.m. de triatlon, hadden er een paar mensen afgezegd. Maar we waren toch nog met 6 mensen, een prima groepje. Omdat niet iedereen bij de excursies was geweest, hebben we eerst gekeken naar de inlaat van kanaalwater voor de Weteringbeek die door het IJzeren Man gebied stroomt. Met het feit dat het gaat om voedselrijk kanaalwater dat uiteindelijk uit de Maas komt, moeten we rekening houden in relatie tot de flora van het gebied.
 
 
We zijn op de hoek van de Lozerweg begonnen met een stukje berm langs de Herenvennenweg. Het is een schrale zandige berm, die daardoor veel soorten opleverde. De andere kant van voedselarm is, dat er slechts enkele planten mooi ontwikkeld waren ( bv. Gekroesde melkdistel). Voor ons was het echter wel een goede oefening in plantenherkenning.
het inventarisatiegroepje op het heischrale weitje tussen het Gewoon biggenkruid (geel) en het Vingerhoedskruid. foto Frans.
Omdat het op de weg nogal druk was met groepen race-fietsers en motoren, zijn we bij de eerste ingang het gebied ingegaan. We kwamen uit aan de achterkant van het Eendenven. Door de werkzaamheden van afgelopen winter in verband met het kappen van bomen groeien daar veel natte pionierssoorten van voedselrijk. Het duurde erg lang voordat we de Hennepnetel herkenden :-) Voorbij het ven kwamen we aan een heischraal graslandje dat geel zag van het (Gewoon) Biggenkruid. Maar er stond ook iets dat veel zeldzamer is: Eekhoorngras. Echt een soort van voedselarm, horend bij stuifheide. En dat is het hier vroeger dus geweest. Nadat we nog even in het riet gekeken hadden (Penningkruid), waren er alweer genoeg plantennamen aan ons voorbij gegaan. Tijd om naar huis te gaan.
Bij elkaar hadden we 104 plantensoorten en 20 insectensoorten.
Frans Smit, 12 juni 2019.