Activiteiten

VOOR DE ZOMER VAN 2020 ZIJN ONZE ACTIVITEITEN AFGELAST I.V.M. CORONA. Voor inventarisaties in klein verband kunt u contacten met Frans Smit.

In september beginnen we weer met ons boswerk. We maken dan de start met NL Doet samen met scouting Keent/Moesel. Dit was op 14 mrt. uitgesteld vanwege Corona.

Op NL Doet (en daarna weer elke week) willen we graag 'Bie Toos' op de Tungelerwallen de bijzondere waarden van het oude stuifzandgebied zoveel mogelijk herstellen en integreren in het bos. We komen handen te kort op de Tungelerwallen (en op de Buuëtjeshei) voor dit soort natuurwerk. We hopen dus dat veel mensen ons komen helpen. We hopen ook, dat ze daarna nog eens een keertje willen terugkomen.
 
Zaterdags beginnen we altijd om 9.30 uur, en we stoppen om ongeveer 12.00 uur.
 
Locatie: (voor kaart naar beneden scrollen)
Bie René en Bie Toos liggen aan de Telheidestraat. De Telheidestraat is het makkelijkst te bereiken vanaf de Heltenbosdijk, de weg tussen Altweerterheide en Stramproy (het stuk in Altweerterheide is de Zoomweg). Tegenover het grote kippenbedrijf ligt de Dijkerpeelweg. De Telheidestraat is de eerstvolgende zandweg aan de linkerkant gezien vanaf Altweerterheide. Het is het pad langs het bos en het landbouwperceel.

In de winter werken we ook een zondagochtend per maand mee op de Buuëtjeshei.

Buuëtjeshei. foto Frans Smit.

Werken op de Buuêtjeshei bestaat uit het wegknippen van dennetjes en het uitsteken van boompjes zodat de heide vrij baan krijgt.

We beginnen zondags om 10.00 uur en koffie en thee is aanwezig.

Als je zelf een kleine knipschaar hebt of een scherpe spade, neem deze dan vooral mee.

Zie facebookpagina https://www.facebook.com/buuetjeshei of mail Michela: vankampenmichela@gmail.com

Data najaar 2020 en winter 2021
20 sept, 18 okt, 15 nov, 13 dec,
10 jan, 7 feb, 7 mrt

De Buuëtjeshei is een beetje lastig te vinden, dus als je niet uit de uitleg komt even Michela of Frans contacten.

Komend vanaf Weert vanaf de Heltenbosdijk rijd je de Tungelerwallen voorbij totdat je aan de Tungelroyse beek komt. Direct achter de beek ga je rechtsaf (betonplaten). Je steekt op de kruising de weg schuin over en gaat het zandpad op. Bij de eerste kruising linksaf, eigenlijk volg je het pad. Dan ga je bij de eerste kruising rechtsaf. Dan kom je bij de Zevensprong. Daar komen 7 wegen op uit en er staat een heiligenbeeldje. Als je daar niemand ziet ga je weer rechtdoor. Niet te ver, want bij de splitsing houd je linksaan. Dan zie je ons op een gegeven moment links op het heitje. 

facebook

We hebben ook een facebook adres:

Daar staan weer wat andere verhaaltjes en leuke foto's op:

https://www.facebook.com/Ecologische-Werkgroep-Weert-Zuid-2136697083114477/

 

de wallen aan de kant van Tungelroy. foto Frans.
Iedereen is welkom, jong of oud, lid of geen lid.

Er zijn  in Weert veel natuurgebieden die onze aandacht hebben. Bv. de Tungelerwallen. Daar werken we ‘s winters elke zaterdagochtend, en dat is niet zonder reden. Het is een mooi en bijzonder gebied, waarvan we de natuurwaardes graag willen behouden.

 

Vanaf zat.1 september tot eind maart werken we elke zaterdagochtend ergens op de Tungelerwallen. Een keer in de maand werken we 's zondags op de Stramproyerhei. Soms spreken we met elkaar af om op een andere dag dikke bomen te gaan omzagen voor de kachel. Iedereen kan meedoen.

Bankje bij "Bie René". foto Frans.

 

Nog nooit geweest?? Even aanmelden bij frans.smit@hetnet.nl

 

De Werk~Groep Tungeler Wallen is een open werkgroep. Iedereen die werken in de natuur leuk vindt kan met ons meewerken. We beginnen om 9.30 uur. Het hout dat we "oogsten" verdelen we onderling. Vertrektijd is het moment waarop je moe wordt. Voor de meesten is dat aan het begin van de middag.

 

"Bie Toos" en "Bie René" liggen aan de Telheideweg, de zandweg haaks op de Heltenbosdijk achter Olympiahof, aan de rand van het bos. Na een paar honderd meter de zandweg op ligt rechts eerst "Bie Toos" aan het gele zand. Daarop aansluitend ligt "Bie René". "Bie Toos" ligt tegenover het bankje aan de linkerkant. "Bie René" is het perceel waar 100 meter verder een bankje in het bos staat.

Voor een kaartje naar beneden scrollen.

Kaart van onze werkplekken op de Tungeler Wallen

ONZE WERKPLEKKEN OP DE TUNGELER WALLEN (klik voor vergroting)

In de week van 18 - 25 sept 2020 is onze site 671 keer bezocht. Het totaal aantal bezoeken komt daarmee op 149.731 !! (start website aug. 2013)

"Hallo Frans Smit,

Hier is informatie voor u over de afgelopen week op uw website http://www.ecologischewerkgroepweertzuid.nl   van 18. sep, 2020 tot 25. sep, 2020.

  • In de afgelopen week zijn uw pagina's en fotoalbums totaal 671 keer getoond.
     
  • Uw pagina's en fotoalbums zijn totaal 149731 keer getoond sinds u uw website hebt aangemaakt.

Belangrijke regeltjes / huishoudelijk regelement

Voor de eerste keer ? graag opgave bij Frans Smit:

frans.smit@hetnet.nl

 

--- 's Zomers gaan we (bijna) elke week op pad om te inventariseren

--- We inventariseren zoveel mogelijk afwisselend op de zaterdag en de zondag.  

--- 's Winters werken we elke zaterdag(ochtend), (meestal) op de Tungeler Wallen. De meesten van ons komen een keer in de 14 dagen. In principe doen we dan al het werk met de hand. Soms spreken we tussendoor met elkaar af, met name voor het werk met de kettingzaag.

--- Niemand is verplicht om te komen.

--- We beginnen 's zomers om 9.15 uur en in de winter om 9.30 uur. We eindigen rond 12.00 à 13.00 uur. Of zoveel langer of korter als we zelf willen /kunnen.

--- Als het regent gaan we niet van huis af. Als het toch nog droog wordt, gaan we alsnog. Je komt nooit als enige.

--- Het beheerwerk 's winters gaat niet door bij sneeuwval of verse sneeuw.

--- Ook gaan we niet het bos in als het stormt. Wegens te gevaarlijk. 

--- Waar we inventariseren of waar we werken is te vinden op deze site. Deelnemers die al vaker zijn geweest krijgen tevens een mail.

--- Onze inventarisatieresultaten zijn openbaar. Verslagen zijn te vinden op deze site.

--- Locaties inventarisaties:  CZW (= Centrale Zandwining), Waerbrookskoel (Heykersbroek), Tungeler wallen, Wijffelterbroek, Tungelroyse beek, Voormalige stort Altweerterheide, Sarsven (samen met IVN Roermond /Leudal)

--- Locaties beheerwerk: Tungeler Wallen, bij particulieren.

Ik hoop dat we weer een groepje bij elkaar kunnen krijgen dat met veel plezier de Weerter natuur intrekt om al de mooie diertjes, plantjes en habitats (leefgebiedjes) die we dan tegenkomen te bewonderen, misschien ze te fotograferen, maar in ieder geval ze te voorzien van de juiste naam. Ik hoop ook, dat er mensen zijn die vervolgens nog iets meer willen, te beginnen met het doorgeven van die gegevens aan waarneming.nl. Helemaal zou ik het fijn vinden, als er ook een paar mensen zijn die zich op basis van de opgedane kennis op de een of andere manier zouden willen inzetten voor onze natuur. Dat is namelijk héél hard nodig. De natuur gaat hard achteruit, en het tij valt alleen maar te keren vanuit de combinatie enthousiasme, deskundigheid, nuttig bezig zijn en actie.

Kopiëren van onze teksten en foto's mag, maar doe het zoals het hoort.

Een belangrijke doelstelling van onze website is, om zoveel mogelijk kennis te verspreiden over de bijzondere natuur van Weert en omgeving.

Kopiëren van onze teksten en foto's zien wij dan ook als een blijk van waardering voor ons werk. Wel verwachten wij daarbij, dat wij als bron vermeld worden: Ecologische Werkgroep Weert Zuid, aangevuld met de naam van de schrijver of de fotograaf.

Wij waarderen het als wij op de hoogte gebracht worden : frans.smit@hetnet.nl

We zijn 1 Sept. 2018 weer gestart met ons natuurwerk op de Tungelerwallen
en we kunnen nog heel veel natuurwerkers gebruiken.
Dus, doe mee, en als je zelf niet mee kan doen, ken je vast wel iemand uit je omgeving die je kunt activeren. 
 
 
Beheerwerk:
We hebben afgelopen jaar en de jaren daarvoor erg veel gewerkt op de Tungelerwallen. Hiervoor verwijzen we graag naar onze site.
 
Inventariseren:
Het aantal bezoekers van onze site is deze zomer gedaald, van 450 per week afgelopen winter naar 350 afgelopen zomer. Dat ligt aan onszelf. We hebben namelijk afgelopen maanden nauwelijks inventariseeractiviteiten georganiseerd. Zelf vind ik dat ronduit jammer. Inventariseren is nuttig werk voor de natuur. Het is de basis voor goed natuurbeleid. Maar ook: inventariseren is een fijne hobby. Dat gericht zwerven in de natuur geeft zowel een vakantie gevoel als een gevoel van nuttig bezig zijn. En dat lijkt mij toch een ideale combinatie.
De bedoeling is dan ook om het inventariseren volgende zomer een nieuwe start te geven. Daarvoor zoeken we mensen die zowel hun kennis van de natuur willen vergroten, als deze kennis ten nutte wille maken voor de natuur. We denken daarbij vooral aan invoeren in waarneming.nl. Dus als je dat leuk vindt, of ons daarbij wilt helpen, laat het weten of denk er nu alvast over na. 
 
Beheren en inventariseren:
Voor het feit dat we weinig activiteiten georganiseerd hebben zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. Zo duurt ons beheerseizoen best lang, 7 maanden, van september tot en met maart. Daarna is het toch wel even uitblazen en omschakelen. Persoonlijke omstandigheden zorgen er soms voor, dat we niet het hele jaar door veel werk kunnen verzetten. Ten aanzien van beheerwerk in relatie tot het inventarisatiewerk is er een verschuiving zichtbaar. De deelnemers zijn steeds minder dezelfde. Indertijd waren inventariseervrijwilligers het beheerwerk gestart vanuit de signalen die ze opdeden in het inventarisatiewerk. Nu trekt het beheerwerk ook zelf mensen aan met belangstelling voor natuur, maar dan meer gericht op het werkaspect. Mogelijk vergt de combinatie van inventariseer en beheerwerk voor velen een te grote tijd- en energie investering. Maar misschien moeten we gewoon het inventariseerwerk weer een frisse impuls geven.
 
Onze andere activiteiten:
Naast beheer werk en inventarisatiewerk, er is ook steeds meer actie- en bestuurswerk voor de natuur bijgekomen. Het kan namelijk op heel veel plekken heel veel beter met de natuur van Weert. Je daarvoor inzetten is niet alleen een kwestie van in het veld bezig zijn. Het is ook een kwestie van aan bestuurstafels een woordje meespreken. En soms is het nodig om actie te voeren. Dat alles hebben we de afgelopen jaren veel gedaan. Tot nu toe alleen binnen-parlementair, inclusief zienswijzen en de gang naar de rechter. Altijd in ruggespraak met de mensen van onze groep in het veld.
 
Als ik zeg dat het veel beter kan met de natuur in Weert, bedoel ik dat niet zozeer kwa oppervlakte, want er zijn de laatste jaren wel veel hectares bijgekomen. Maar de natuur die erbij komt bestaat veelal uit laagwaardige natuur, of zelfs uit natuur die eigenlijk niet in Weert thuishoort.
- Er verschijnt bv. bosaanplant met soorten die in Zuid Limburg op de kalk thuishoren.
- Er verschijnen runder- en paardenweides met een triviale habitat. Bovendien is het in deze weides voor mensen slecht toeven vanwege oerosachtige runderen met grote horens. De prikkeldraadbarricades die voor deze beesten nodig zijn, dragen niet bepaald bij aan een prettig natuurgevoel. De stand van zake is nu, dat zowel de gemeenteraad van Weert als Provinciale Staten van Limburg zich hebben uitgesproken voor een nul optie van taurossen in Weert. Bestuurders, Ark en Vereniging Natuurmonumenten lijken zich echter nog niet zoveel van volk en volksvertegenwoordigers aan te trekken.
 
Voor wat betreft de reeds van oudsher aanwezige hoogwaardige natuur: deze maakt steeds meer plaats voor laagwaardige natuur.
- Onze beheergroep is echt niet groot genoeg om al de verbossing van heide en stuifzanden ongedaan te maken.
- In het algemeen wordt er ook te weinig aan beheer gedaan, zowel binnen als buiten de terreinen van Vereniging Natuurmonumenten (bv. langs de Tungelroyse beek, en de gemeentelijk wegbermen)
- De CZW wordt omgevormd naar intensieve recreatie waarbij een zandstrandje nog wel het minst problematisch is. En dat in plaats van de geplande hoogwaardige natuur in aansluiting op de Kruispeel. Na ons eerst via het biodiversiteitsmeterproject door middel van inventariseren en beheerwerk ingezet te hebben voor een hoogwaardige natuur, hebben wij ons via juridische procedures verzet tegen de omvorming naar intensieve recreatie. De processen zijn verloren. Op dit moment zetten wij ons weer in samenwerking met de CZW in om de overgebleven natuur zo hoogwaardig mogelijk in te richten.
- De voormalige Stort Delbroek in Altweerterheide (Goudgroene natuur) was een pareltje voor insecten en Leeuweriken, maar daar is door niet-natuurgericht beheer weinig meer van over. Ik was bezig een rapport hierover te schrijven aan de hand van onze inventarisaties. Maar door de constante noodzaak om op allerlei situaties te reageren, is dit nog niet af.
- We hebben ons ook ingezet om iets voor elkaar te krijgen op waterbuffergebied. Al jarenlang laten wij overal het geluid horen om de Raam en de Lossing uit het Wijffelterbroek te halen en om ze om te leiden. De laatste jaren hebben we hier druk achter gezet. Telkens is er echter weer de reactie om ons buiten de plannen te houden. Het lijkt er nu wel op dat er van het plan iets  gerealiseerd gaat worden, maar bij lange na niet wat mogelijk zou zijn geweest. Het moet gezegd worden dat het Kettingdijkgebied tussen Kettingdijk en het Lauragebied erg vooruit is gegaan. Echter een bijna evengroot gebied tussen Lossing en Kettindijk is zwaar achteruitgegaan door inundatie met Lossingwater. En de Lossing wordt niet omgelegd.
- En wat er recent bij is gekomen: er worden windmolens gepland in onze Peelvennen, tussen de Roeventerpeel en de net door Limburgs Landschap herstelde Schoorkuilen,  op een plaats waar eerder aan een ecoduct of aquaduct gedacht zou moeten worden. Er wordt gezegd dat Weert geen andere plek ervoor had. Echter, Weert heeft wel de opdracht windmolens te realiseren, maar hoeft dat niet binnen de gemeentegrenzen te doen. Weert had de samenwerking met andere gemeentes kunnen zoeken. We zullen ons achter de zienswijze van de Natuur en Milieufederatie Limburg scharen
 
Kortom, we doen veel, héél veel.
Dat is positief, en daarom gaan we dit bericht natuurlijk ook positief eindigen.
Daarvoor hoeven we alleen maar even te herhalen waarmee we begonnen zijn.
- Onze website is meer dan 100.000 keer bezocht.
- Komende zaterdag en alle zaterdagen daarna kun je ons aan het werk vinden op de Tungelerwallen.
We nodigen iedereen uit om zichzelf, en/of familie, vrienden en bekenden onze kant op te sturen.
 
Waarschuw wel even als je komt i.v.m. gereedschap.
 
Vriendelijk groet
Frans Smit
29-08-2018.

Waarom we in 2016 en 2017 relatief weinig flora hebben geïnventariseerd.

Ik had dit al veel eerder had moeten doen: melden waarom er van het jaar zo weinig van het inventariseren terechtkomt. Vorige jaren nog elke week, en nu bijna niets meer. Ik ben te lang blijven denken dat ik nog wel iets structureels zou kunnen organiseren, maar steeds lukte dat niet. En dan blijkt de zomer ineens kort.
 
Er zijn twee grote oorzaken aan te wijzen voor het feit dat ik dit jaar geen flora-inventarisaties heb georganiseerd.
Op de eerste plaats: ik heb het erg druk met de natuur, maar dan op bestuurlijk niveau. Er speelt van alles, en op een erg chaotische manier. Er is nog steeds de kwestie met de jaarrond begrazing met de tauros runderen. Daarover heb ik de nodige stukken geschreven. Schrijven kost erg veel tijd: het schrijven zelf, maar ook de studie die ervoor nodig is. In relatie met andersoortige gebiedsbenadering is er een meer cultuurhistorisch benadering opgestart. Ik zou daar meer over moeten berichten. De heemkundemensen benaderen meer de geschiedenis van de mensen in het gebied. Ik leg meer de nadruk op de geschiedenis van het gebied zelf, dus welk soort natuur was waar. De Natuur en landschapsvisie speelt ook nog steeds, ook met het noodzakelijke bestuderen van veel gemeentelijke, maar nu ook provinciale stukken. Dat is waar ik op dit moment mee bezig ben. Dat wordt weer een zienswijze. Daarvoor heb ik me in N2000 verdiept naar aanleiding van de Poelenstrook van de CZW die ooit op de nominatie heeft gestaan om N2000 te worden. Deze kwestie is nu door Groen Weert weer naar boven gehaald. Ik heb er een gefundeerd ecologisch verhaal over geschreven. En tussendoor speelt dan nog van alles over bv. bermenbeheer en de biomassa waar Weert niet echt aan wil.
Sociale kudde, ja, sociaal voor elkaar dan. Wel fotogeniek, dat wel. Foto Frans (op klikken !)
Dan de andere reden: het is gewoon niet zo makkelijk meer om goede inventarisaties te organiseren. De gebieden van ons lijstje zijn een beetje weggevallen.
De percelen met de taurosachtige runderen van Ark /Free nature zijn niet echt geschikt, zeker niet voor onze groep. De zogenaamde sociale kuddes bestaan uit (veel) stieren, koeien en kalveren. Die rennen echt harder dan wij.
Heidekoetjes kunnen gewoon met de herder mee. Let op het herdershondje (Willow van Marieke Kodde uit Weert). foto Frans. terrein: De Hamert van Limburgs Landschap

De nieuwe prikkeldraad afrasteringen zijn niet makkelijk te nemen: het zijn nu barricades waar je niet overheen kunt en slechts zelden onderdoor kunt. Ik heb wel nog even geprobeerd bij mijn vereniging (Natuurmonumenten) of we de weides waar de runderen zijn uitgehaald konden inventariseren voor ze. Maar ze vonden dat geen goed idee vanwege de ervaring met mij uit het verleden. Die inderdaad wel weer bevestigd zou zijn geworden, want dergelijk begraasde weides leveren niet veel natuur op waar je warm van wordt. En dat moet je natuurlijk niet hardop zeggen (of schrijven :-)   De CZW is ook geen echte optie meer. Afgezien van de veranderde verstandhouding, die overigens alweer beter gaat, staat daar op het moment alles op zijn kop vanwege de voorbereidingen voor de nieuwe ontgronding (waar we tegen blijven). Ook aan de stort is geen lol meer te beleven: de schapen hebben de hele stort ter beschikking gekregen. Dat is minder werk voor de schapenboer. Voorheen werd er gefaseerd begraasd. Daardoor kon de flora zich herstellen en leverde prachtige bloemenweides op. Nu lopen de schapen gewoon de kruiden tussen het gras uit te eten, en is er geen bloemetje te zien. Zo beheer je goudgroene natuur niet. Maar het geeft precies aan waarom begrazing gestuurd moet worden (bv. met een herder). Als je dat niet doet, wordt alles platgetrapt en de soorten waar je het voor doet worden opgevreten.

Dan de samenwerking met onze vrienden van IVN Roermond. Zij namen altijd het voortouw met het Sarsven. Maar bij hen is er organisatorisch iets veranderd. Ik heb dit jaar niets van ze gehoord. Maar zij van mij ook niet, dus zeker geen verwijten (wel goede herinneringen :-)
 
Maar wat we zeker wel weer gaan doen: werken op de Tungeler Wallen. In september beginnen we weer !!!
 
Ik hoor graag van jullie
Groetjes,   Frans.
Heidekoetjes van Limburgs landschap op de Hamert. Foto Frans.

 

 

 

 

visioen of realiteitszin ?! foto Bettina van Elk