Activiteiten

Zat. 19 okt. 9.30 uur Beheerwerk Tungelerwallen

Aanstaande zaterdag 19 oktober om 9.30 uur onze wekelijkse natuurwerk ochtend.
 
Ik wil weer “Bie René” werken. De Landelijke Natuurwerkdag komt er al snel aan (2 nov.), en voor die tijd moeten we het perceel in onze vingers hebben. In ieder geval moeten we onveilige situaties zoals afgebroken bomen opgeruimd hebben. En het is goed om alvast werk te doen dat op de Landelijke Natuurwerkdag toch niet gebeurt.
  
Zaterdag beginnen we om 9.30 uur.
 
Locatie: (voor kaart naar beneden scrollen)
Bie René en Bie Toos liggen aan de Telheidestraat. De Telheidestraat is het makkelijkst te bereiken vanaf de Heltenbosdijk, de weg tussen Altweerterheide en Stramproy (het stuk in Altweerterheide is de Zoomweg). Tegenover het grote kippenbedrijf ligt de Dijkerpeelweg. De Telheidestraat is de eerstvolgende zandweg aan de linkerkant gezien vanaf Altweerterheide. Het is het pad langs het bos en het landbouwperceel.
 
Iedereen is altijd welkom, maar graag wil ik zo ongeveer weten wie er van plan is te komen (liefst een mailtje)
 
Ik zie jullie dan (hoop ik)
Frans.
de wallen aan de kant van Tungelroy. foto Frans.
Iedereen is welkom, jong of oud, lid of geen lid.

Er zijn  in Weert veel natuurgebieden die onze aandacht hebben. Bv. de Tungelerwallen. Daar werken we ‘s winters, en dat is niet voor niets. Het is een mooi en bijzonder gebied, waarvan we de natuurwaardes graag willen behouden.

 

IJzeren Man: Algemeen

Dat we flora gaan inventariseren betekent ook, dat de aankondigingen vanaf nu selectiever zullen worden verspreid. Ze zullen alleen gaan naar de mensen die hebben laten weten gericht belangstelling te hebben. Dus als je van de (flora) inventarisaties op de hoogte gehouden wilt worden en nog niets van je hebt laten horen, meldt dat even. Natuurlijk kan je ook op de site kijken.
 
Zodra we weer een excursie organiseren, in het IJzeren Man gebied of elders, wordt iedereen weer op de hoogte gebracht.
 
Er zijn plannen om de loop van de Bocholterbeek grensoverschrijdend te gaan visualiseren. Waarschijnlijk is het erg goed als wij als EWWZ daaraan de hydrologie zouden kunnen toevoegen. Inmiddels heeft Geer vanne Smeed naar aanleiding van onze speurtochten al een blog geplaatst over de ontwikkeling  van het IJzeren Man gebied o.a. over de zwemgelegenheden die in de loop der tijd aan de grote plas hebben gestaan. Kijk maar eens op zijn blog: http://weertnatuur.blogspot.com/

Programma 2019

Uitgangsprogramma
Omdat er vanuit de Ecologische Werkgroep tamelijk veel activiteiten mogelijk zijn, geef ik jullie een overzicht van de plannen en een korte uitleg.
Iedereen mag aan alle activiteiten meedoen, maar kiezen is voor de hand liggender.
Alle activiteiten zijn toegankelijk
voor iedereen die zich wil aansluiten. Dus zegt het voort, en sleep ze mee.
Al onze activiteiten zijn ook bedoeld als leerervaring voor iedereen en nadrukkelijk voor elk kennisniveau.
 
Graag krijg ik wel een reactie van jullie over waar jullie je mogelijkheden zien liggen.
 
Daar
bij hoop ik, dat er (ook) mensen gaan meedoen die ervoor openstaan om nu of in de toekomst een bijdrage te leveren aan de organisatie van de activiteiten. Als die bijdrage aan de organisatorische kant er niet als vanzelfsprekend bij gaat horen, zullen niet alle activiteiten haalbaar blijken. Overigens, het organiseren is best leuk. Ik kan het weten :-)
Ook hoop ik dat er mensen gaan meedoen die de gezamenlijk opgedane en ontwikkelde kennis van de natuur nuttig willen maken. Er zijn in onze streken vele fronten waar gebrek is aan meer deskundige inbreng vanuit de natuurhoek.

1) Het IJzeren Man gebied.

bekend paadje in de IJzeren Man. foto Frans.
De laatste tijd is er nogal veel te doen over de bomenkap in dit gebied. Over  de natuur van het gebied valt natuurlijk veel meer te zeggen dan dat het een gebied met bomen is. We willen proberen gezamenlijk een goed inzicht in het gebied te krijgen. Op basis daarvan kunnen we dan mogelijk een bijdrage leveren aan het beheer.
We willen beginnen met twee aandachtsgebieden: de flora (plantjes, struiken en bomen) van het gebied, en de waterhuishoudkunde (hydrologie). Deze punten kunnen goed met elkaar gecombineerd worden; het een is sterk van invloed op het ander. Indien er interesse is voor andere verbanden, bv. de historische ontwikkeling van het gebied, zou dit ook nuttig en leuk zijn.
Van de flora willen we een uitputtende inventarisatie maken. We beperken ons tot het gebied tussen Kazernelaan, Lozerweg en Voorhoeveweg.

2) Project Duitse zandloopkever bij Nyrstar.

Spannend terrein bij Nyrstar, foto Frans
Vanuit "EIS Kenniscentrum Insecten" uit Leiden is een project opgestart rondom Nyrstar omdat daar een van de laatste populaties van de Duitse zandloopkever in Europa zit. Het is dus gewenst om goed te kijken hoe het met het beestje gaat. Dat gebeurt vooral door in het terrein te zoeken naar de gaatjes van de larven. Leiden ligt een beetje teveel uit de buurt, dus is dat werk voor plaatselijke geïnteresseerden. Voor wie het leuk vindt om door een woest en bijzonder stukje natuurterrein te struinen en te kijken hoe de relatie is tussen het beestje en het terrein. Natuurlijk kijken we tegelijkertijd ook naar andere dingen. Plantjes doen we altijd. Maar bv. ook libellen zijn leuk.

 

3) Flora inventarisatie bermen

de bermen van Altweerterheide. foto Frans
Bermen staan volop in de belangstelling. Op dit moment bv. ook vanuit gemeente Weert en vanuit de Natuur en Milieufederatie Limburg. Bermen zijn een laatste toevluchtsoord voor veel planten en insecten. Om te kijken hoe ze ervoor staan zou er geïnventariseerd moeten worden. Een aantal jaren geleden hebben we dat ook gedaan, toen heel Weert en samen met IVN. Op dit moment zouden we eraan kunnen denken om te splitsen in Weert boven de Spoorlijn en onder de spoorlijn (Weert Zuid). Misschien te beginnen bij Altweerterheide.
Ook hier gaat het niet alleen om het inventariseren als doel op zichzelf. De gegevens zullen teruggekoppeld moeten worden in diverse overleggen. In ieder geval op gemeentelijk niveau.
 
4) Waarneming.nl.
Gegevens uit de natuur invoeren in de landelijke database is een erg zwak punt in Weert en omgeving. Op vele fronten vertoont de landelijke kaart een grote witte vlek rond Weert. Vaak worden er wel gegevens verzameld, maar niet ingevoerd. Ook door ons niet. We hebben echt een schreeuwend gebrek aan mensen die op digitaal gebied willen samenwerken. Van de mensen die betreffende digitale kennis al hebben, zou het goed zijn als zij die kennis uitbouwen en overdragen aan (zoveel mogelijk) anderen. Waarschijnlijk is het de beste manier een kerngroepje digitalisering van waarnemingen te formeren. Een cursus organiseren zou ook niet verkeerd zijn.

5) Foto-archief van landschap en habitats

Hoe zag dit eruit voor de kap? foto Frans Smit.
Het landschap verandert snel. En bijna net zo snel weten we niet meer hoe het was. De bomen die gekapt waren op de IJzeren Man heeft niemand op foto staan. Tegelijkertijd leven we in een tijd waarin veel foto’s worden gemaakt. Binnen de Ecologische Werkgroep Weert Zuid zijn we een aantal jaren geleden begonnen met het vastleggen op foto, toen nog samen met mensen van de Fotoclub Weert. Daar zijn we mee doorgegaan, maar altijd te weinig. Tegelijkertijd zit er een risico in digitale foto’s. Ze staan bij mensen op de computer, en zijn kwetsbaar. In extremo natuurlijk bij overlijden. Het idee is een centraal foto archief van natuur, habitats en landschap, liefst zo officieel mogelijk. Ook hier lijkt een kerngroepje de beste organisatievorm. Daarnaast moet natuurlijk expliciet doorgegaan worden met zo systematisch mogelijk fotograferen. Afstemming daarvan zou ook een vooruitgang zijn.
Noot: Het maken van foto’s van soorten is eigenlijk een ander hoofdstuk. Dit gebeurt vaak ter ondersteuning van een waarneming. Maar deze foto’s zouden misschien ook weer per habitat gebied geordend kunnen worden.
 

6) Poelen

Kamsalamanderpoel in het Areven. foto Frans.
Jaren geleden, ik denk al in 2007, zijn we met de Ecologische Werkgroep Weert Zuid, toen nog Inventarisatiegroep Tungelroyse Beek geheten, gestart met het op flora inventariseren van de vele poelen die door Vereniging Natuurmonumenten waren aangelegd. Na twee jaar flora inventariseren was de tijd rijp voor het inventariseren van de waterbeestjes in de poelen. Deze activiteit is toen ondergebracht bij het IVN. Al de vergaarde gegevens zijn niet in een databank terecht gekomen. Op het moment ligt er een goed landelijk en Brabants initiatief www.poelen.nu Misschien een initiatief om te volgen.

7) Stort Delbroek te Altweerterheide

de 'stort' in betere tijden (2004) foto Geer vanne Smeed
Al jaren inventariseren we ‘de stort’ op flora en vogels. Goed om deze lijn voort te zetten. Op organisatorisch gebied is hier veel winst te behalen, omdat de stort catastrofaal slecht beheerd wordt, met grote gevolgen voor flora en vooral Leeuweriken.
 
8) Wetten, regelgeving en politiek.
Verschillende ontwikkelingen in het buitengebied van Weert hebben behoorlijk negatief uitgepakt voor de natuur. Het voelde vaak of ons stukken natuur werden afgepakt. Andere stukken natuur verloederden in onze ogen. We denken dan aan de ‘zwart slib’ vervuiling van de Tungelroyse Beek, het verschijnen van de taurossen die de bijzondere waarden van de natuur reduceerden en de natuur voor ons en anderen ontoegankelijk maakten, de zich steeds maar uitbreidende zandwinning (CZW), en de windmolens op de verkeerde plek, nm. midden in de peelvennengordel. Om gefundeerd voor de natuur op te komen moet er gestudeerd worden: op de natuur zelf, maar ook op de wetten en de regelgevingen. Er is steeds teruggekoppeld naar de mensen van onze werkgroepen, maar inhoudelijk was ik toch wel erg veel alleen bezig. Het zou fijn zijn als er meer mensen mee zouden willen doen. Het is echt niet alleen saai. Denk bv. aan Natura 2000. Waarom zijn gebieden N2000 en waarom niet. En wat is bv. de mogelijk-waarschijnlijke schadelijke invloed van o.a. CZW daarop. Een werkgroepje dat zich met dergelijke onderwerpen bezig houdt, zou goed werk kunnen doen.
 
9) Excursies
Natuurlijk gaan we door met excursies. Iedereen mag met voorstellen komen. We denken bv. aan Tungelerwallen, Tungelroyse Beek, Lauragebied, Boomkikkertjes enz.
 
10) Mensen werven voor ons boswerk na de zomer :-)  héél belangrijk om dit niet te vergeten bij al die zomerse activiteiten.

Vanaf zat.1 september tot eind maart werken we elke zaterdagochtend ergens op de Tungelerwallen. Een keer in de maand werken we 's zondags op de Stramproyerhei. Soms spreken we met elkaar af om op een andere dag dikke bomen te gaan omzagen voor de kachel. Iedereen kan meedoen.

Bankje bij "Bie René". foto Frans.

 

Nog nooit geweest?? Even aanmelden bij frans.smit@hetnet.nl

 

De Werk~Groep Tungeler Wallen is een open werkgroep. Iedereen die werken in de natuur leuk vindt kan met ons meewerken. We beginnen om 9.30 uur. Het hout dat we "oogsten" verdelen we onderling. Vertrektijd is het moment waarop je moe wordt. Voor de meesten is dat aan het begin van de middag.

 

"Bie Toos" en "Bie René" liggen aan de Telheideweg, de zandweg haaks op de Heltenbosdijk achter Olympiahof, aan de rand van het bos. Na een paar honderd meter de zandweg op ligt rechts eerst "Bie Toos" aan het gele zand. Daarop aansluitend ligt "Bie René". "Bie Toos" ligt tegenover het bankje aan de linkerkant. "Bie René" is het perceel waar 100 meter verder een bankje in het bos staat.

Voor een kaartje naar beneden scrollen.

In de winter werken we ook een zondag per maand mee op de Buuëtjeshei.

Buuëtjeshei. foto Frans Smit.

Werken op de Buuêtjeshei bestaat uit het wegknippen van dennetjes en het uitsteken van boompjes zodat de heide vrij baan krijgt.

We beginnen zondags om 10.00u en koffie en thee is aanwezig.

Als je zelf een kleine knipschaar hebt of een scherpe spade, neem deze dan vooral mee

Zie facebookpagina @Buütjeshei, of mail Michela: vankampenmichela@gmail.com

Data 2019 en 2020:
8 sept, 6 okt. 27 okt, 24 nov, 15 dec, 12 jan, 9 feb, 8 maart. 

De Buuëtjeshei is een beetje lastig te vinden, dus als je niet uit de uitleg komt even Michela of Frans contacten.

Komend vanaf Weert vanaf de Heltenbosdijk rijd je de Tungelerwallen voorbij totdat je aan de Tungelroyse beek komt. Direct achter de beek ga je rechtsaf (betonplaten). Je steekt op de kruising de weg schuin over en gaat het zandpad op. Bij de eerste kruising linksaf, eigenlijk volg je het pad. Dan ga je bij de eerste kruising rechtsaf. Dan kom je bij de Zevensprong. Daar komen 7 wegen op uit en er staat een heiligenbeeldje. Als je daar niemand ziet ga je weer rechtdoor. Niet te ver, want bij de splitsing houd je linksaan. Dan zie je ons op een gegeven moment links op het heitje. 

Kaart van onze werkplekken op de Tungeler Wallen

ONZE WERKPLEKKEN OP DE TUNGELER WALLEN (klik voor vergroting)

In de week van 11 - 18 okt 2019 is onze site 453 keer bezocht. Het totaal aantal bezoeken komt daarmee op 124.446 !! (start website aug. 2013)

"Hallo Frans Smit,

" Hier is informatie voor u over de afgelopen week op uw website http://www.ecologischewerkgroepweertzuid.nl ,  van 11. okt, 2019 tot 18. okt, 2019.

  • In de afgelopen week zijn uw pagina's en fotoalbums totaal 453 keer getoond.
     
  • Uw pagina's zijn totaal 124446 keer getoond sinds u uw website hebt aangemaakt.

Belangrijke regeltjes / huishoudelijk regelement

Voor de eerste keer ? graag opgave bij Frans Smit:

frans.smit@hetnet.nl

 

--- 's Zomers gaan we (bijna) elke week op pad om te inventariseren

--- We inventariseren zoveel mogelijk afwisselend op de zaterdag en de zondag.  

--- 's Winters werken we elke zaterdag(ochtend), (meestal) op de Tungeler Wallen. De meesten van ons komen een keer in de 14 dagen. In principe doen we dan al het werk met de hand. Soms spreken we tussendoor met elkaar af, met name voor het werk met de kettingzaag.

--- Niemand is verplicht om te komen.

--- We beginnen 's zomers om 9.15 uur en in de winter om 9.30 uur. We eindigen rond 12.00 à 13.00 uur. Of zoveel langer of korter als we zelf willen /kunnen.

--- Als het regent gaan we niet van huis af. Als het toch nog droog wordt, gaan we alsnog. Je komt nooit als enige.

--- Het beheerwerk 's winters gaat niet door bij sneeuwval of verse sneeuw.

--- Ook gaan we niet het bos in als het stormt. Wegens te gevaarlijk. 

--- Waar we inventariseren of waar we werken is te vinden op deze site. Deelnemers die al vaker zijn geweest krijgen tevens een mail.

--- Onze inventarisatieresultaten zijn openbaar. Verslagen zijn te vinden op deze site.

--- Locaties inventarisaties:  CZW (= Centrale Zandwining), Waerbrookskoel (Heykersbroek), Tungeler wallen, Wijffelterbroek, Tungelroyse beek, Voormalige stort Altweerterheide, Sarsven (samen met IVN Roermond /Leudal)

--- Locaties beheerwerk: Tungeler Wallen, bij particulieren.

Ik hoop dat we weer een groepje bij elkaar kunnen krijgen dat met veel plezier de Weerter natuur intrekt om al de mooie diertjes, plantjes en habitats (leefgebiedjes) die we dan tegenkomen te bewonderen, misschien ze te fotograferen, maar in ieder geval ze te voorzien van de juiste naam. Ik hoop ook, dat er mensen zijn die vervolgens nog iets meer willen, te beginnen met het doorgeven van die gegevens aan waarneming.nl. Helemaal zou ik het fijn vinden, als er ook een paar mensen zijn die zich op basis van de opgedane kennis op de een of andere manier zouden willen inzetten voor onze natuur. Dat is namelijk héél hard nodig. De natuur gaat hard achteruit, en het tij valt alleen maar te keren vanuit de combinatie enthousiasme, deskundigheid, nuttig bezig zijn en actie.

Kopiëren van onze teksten en foto's mag, maar doe het zoals het hoort.

Een belangrijke doelstelling van onze website is, om zoveel mogelijk kennis te verspreiden over de bijzondere natuur van Weert en omgeving.

Kopiëren van onze teksten en foto's zien wij dan ook als een blijk van waardering voor ons werk. Wel verwachten wij daarbij, dat wij als bron vermeld worden: Ecologische Werkgroep Weert Zuid, aangevuld met de naam van de schrijver of de fotograaf.

Wij waarderen het als wij op de hoogte gebracht worden : frans.smit@hetnet.nl

We zijn 1 Sept. 2018 weer gestart met ons natuurwerk op de Tungelerwallen
en we kunnen nog heel veel natuurwerkers gebruiken.
Dus, doe mee, en als je zelf niet mee kan doen, ken je vast wel iemand uit je omgeving die je kunt activeren. 
 
 
Beheerwerk:
We hebben afgelopen jaar en de jaren daarvoor erg veel gewerkt op de Tungelerwallen. Hiervoor verwijzen we graag naar onze site.
 
Inventariseren:
Het aantal bezoekers van onze site is deze zomer gedaald, van 450 per week afgelopen winter naar 350 afgelopen zomer. Dat ligt aan onszelf. We hebben namelijk afgelopen maanden nauwelijks inventariseeractiviteiten georganiseerd. Zelf vind ik dat ronduit jammer. Inventariseren is nuttig werk voor de natuur. Het is de basis voor goed natuurbeleid. Maar ook: inventariseren is een fijne hobby. Dat gericht zwerven in de natuur geeft zowel een vakantie gevoel als een gevoel van nuttig bezig zijn. En dat lijkt mij toch een ideale combinatie.
De bedoeling is dan ook om het inventariseren volgende zomer een nieuwe start te geven. Daarvoor zoeken we mensen die zowel hun kennis van de natuur willen vergroten, als deze kennis ten nutte wille maken voor de natuur. We denken daarbij vooral aan invoeren in waarneming.nl. Dus als je dat leuk vindt, of ons daarbij wilt helpen, laat het weten of denk er nu alvast over na. 
 
Beheren en inventariseren:
Voor het feit dat we weinig activiteiten georganiseerd hebben zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. Zo duurt ons beheerseizoen best lang, 7 maanden, van september tot en met maart. Daarna is het toch wel even uitblazen en omschakelen. Persoonlijke omstandigheden zorgen er soms voor, dat we niet het hele jaar door veel werk kunnen verzetten. Ten aanzien van beheerwerk in relatie tot het inventarisatiewerk is er een verschuiving zichtbaar. De deelnemers zijn steeds minder dezelfde. Indertijd waren inventariseervrijwilligers het beheerwerk gestart vanuit de signalen die ze opdeden in het inventarisatiewerk. Nu trekt het beheerwerk ook zelf mensen aan met belangstelling voor natuur, maar dan meer gericht op het werkaspect. Mogelijk vergt de combinatie van inventariseer en beheerwerk voor velen een te grote tijd- en energie investering. Maar misschien moeten we gewoon het inventariseerwerk weer een frisse impuls geven.
 
Onze andere activiteiten:
Naast beheer werk en inventarisatiewerk, er is ook steeds meer actie- en bestuurswerk voor de natuur bijgekomen. Het kan namelijk op heel veel plekken heel veel beter met de natuur van Weert. Je daarvoor inzetten is niet alleen een kwestie van in het veld bezig zijn. Het is ook een kwestie van aan bestuurstafels een woordje meespreken. En soms is het nodig om actie te voeren. Dat alles hebben we de afgelopen jaren veel gedaan. Tot nu toe alleen binnen-parlementair, inclusief zienswijzen en de gang naar de rechter. Altijd in ruggespraak met de mensen van onze groep in het veld.
 
Als ik zeg dat het veel beter kan met de natuur in Weert, bedoel ik dat niet zozeer kwa oppervlakte, want er zijn de laatste jaren wel veel hectares bijgekomen. Maar de natuur die erbij komt bestaat veelal uit laagwaardige natuur, of zelfs uit natuur die eigenlijk niet in Weert thuishoort.
- Er verschijnt bv. bosaanplant met soorten die in Zuid Limburg op de kalk thuishoren.
- Er verschijnen runder- en paardenweides met een triviale habitat. Bovendien is het in deze weides voor mensen slecht toeven vanwege oerosachtige runderen met grote horens. De prikkeldraadbarricades die voor deze beesten nodig zijn, dragen niet bepaald bij aan een prettig natuurgevoel. De stand van zake is nu, dat zowel de gemeenteraad van Weert als Provinciale Staten van Limburg zich hebben uitgesproken voor een nul optie van taurossen in Weert. Bestuurders, Ark en Vereniging Natuurmonumenten lijken zich echter nog niet zoveel van volk en volksvertegenwoordigers aan te trekken.
 
Voor wat betreft de reeds van oudsher aanwezige hoogwaardige natuur: deze maakt steeds meer plaats voor laagwaardige natuur.
- Onze beheergroep is echt niet groot genoeg om al de verbossing van heide en stuifzanden ongedaan te maken.
- In het algemeen wordt er ook te weinig aan beheer gedaan, zowel binnen als buiten de terreinen van Vereniging Natuurmonumenten (bv. langs de Tungelroyse beek, en de gemeentelijk wegbermen)
- De CZW wordt omgevormd naar intensieve recreatie waarbij een zandstrandje nog wel het minst problematisch is. En dat in plaats van de geplande hoogwaardige natuur in aansluiting op de Kruispeel. Na ons eerst via het biodiversiteitsmeterproject door middel van inventariseren en beheerwerk ingezet te hebben voor een hoogwaardige natuur, hebben wij ons via juridische procedures verzet tegen de omvorming naar intensieve recreatie. De processen zijn verloren. Op dit moment zetten wij ons weer in samenwerking met de CZW in om de overgebleven natuur zo hoogwaardig mogelijk in te richten.
- De voormalige Stort Delbroek in Altweerterheide (Goudgroene natuur) was een pareltje voor insecten en Leeuweriken, maar daar is door niet-natuurgericht beheer weinig meer van over. Ik was bezig een rapport hierover te schrijven aan de hand van onze inventarisaties. Maar door de constante noodzaak om op allerlei situaties te reageren, is dit nog niet af.
- We hebben ons ook ingezet om iets voor elkaar te krijgen op waterbuffergebied. Al jarenlang laten wij overal het geluid horen om de Raam en de Lossing uit het Wijffelterbroek te halen en om ze om te leiden. De laatste jaren hebben we hier druk achter gezet. Telkens is er echter weer de reactie om ons buiten de plannen te houden. Het lijkt er nu wel op dat er van het plan iets  gerealiseerd gaat worden, maar bij lange na niet wat mogelijk zou zijn geweest. Het moet gezegd worden dat het Kettingdijkgebied tussen Kettingdijk en het Lauragebied erg vooruit is gegaan. Echter een bijna evengroot gebied tussen Lossing en Kettindijk is zwaar achteruitgegaan door inundatie met Lossingwater. En de Lossing wordt niet omgelegd.
- En wat er recent bij is gekomen: er worden windmolens gepland in onze Peelvennen, tussen de Roeventerpeel en de net door Limburgs Landschap herstelde Schoorkuilen,  op een plaats waar eerder aan een ecoduct of aquaduct gedacht zou moeten worden. Er wordt gezegd dat Weert geen andere plek ervoor had. Echter, Weert heeft wel de opdracht windmolens te realiseren, maar hoeft dat niet binnen de gemeentegrenzen te doen. Weert had de samenwerking met andere gemeentes kunnen zoeken. We zullen ons achter de zienswijze van de Natuur en Milieufederatie Limburg scharen
 
Kortom, we doen veel, héél veel.
Dat is positief, en daarom gaan we dit bericht natuurlijk ook positief eindigen.
Daarvoor hoeven we alleen maar even te herhalen waarmee we begonnen zijn.
- Onze website is meer dan 100.000 keer bezocht.
- Komende zaterdag en alle zaterdagen daarna kun je ons aan het werk vinden op de Tungelerwallen.
We nodigen iedereen uit om zichzelf, en/of familie, vrienden en bekenden onze kant op te sturen.
 
Waarschuw wel even als je komt i.v.m. gereedschap.
 
Vriendelijk groet
Frans Smit
29-08-2018.

Waarom we in 2016 en 2017 relatief weinig flora hebben geïnventariseerd.

Ik had dit al veel eerder had moeten doen: melden waarom er van het jaar zo weinig van het inventariseren terechtkomt. Vorige jaren nog elke week, en nu bijna niets meer. Ik ben te lang blijven denken dat ik nog wel iets structureels zou kunnen organiseren, maar steeds lukte dat niet. En dan blijkt de zomer ineens kort.
 
Er zijn twee grote oorzaken aan te wijzen voor het feit dat ik dit jaar geen flora-inventarisaties heb georganiseerd.
Op de eerste plaats: ik heb het erg druk met de natuur, maar dan op bestuurlijk niveau. Er speelt van alles, en op een erg chaotische manier. Er is nog steeds de kwestie met de jaarrond begrazing met de tauros runderen. Daarover heb ik de nodige stukken geschreven. Schrijven kost erg veel tijd: het schrijven zelf, maar ook de studie die ervoor nodig is. In relatie met andersoortige gebiedsbenadering is er een meer cultuurhistorisch benadering opgestart. Ik zou daar meer over moeten berichten. De heemkundemensen benaderen meer de geschiedenis van de mensen in het gebied. Ik leg meer de nadruk op de geschiedenis van het gebied zelf, dus welk soort natuur was waar. De Natuur en landschapsvisie speelt ook nog steeds, ook met het noodzakelijke bestuderen van veel gemeentelijke, maar nu ook provinciale stukken. Dat is waar ik op dit moment mee bezig ben. Dat wordt weer een zienswijze. Daarvoor heb ik me in N2000 verdiept naar aanleiding van de Poelenstrook van de CZW die ooit op de nominatie heeft gestaan om N2000 te worden. Deze kwestie is nu door Groen Weert weer naar boven gehaald. Ik heb er een gefundeerd ecologisch verhaal over geschreven. En tussendoor speelt dan nog van alles over bv. bermenbeheer en de biomassa waar Weert niet echt aan wil.
Sociale kudde, ja, sociaal voor elkaar dan. Wel fotogeniek, dat wel. Foto Frans (op klikken !)
Dan de andere reden: het is gewoon niet zo makkelijk meer om goede inventarisaties te organiseren. De gebieden van ons lijstje zijn een beetje weggevallen.
De percelen met de taurosachtige runderen van Ark /Free nature zijn niet echt geschikt, zeker niet voor onze groep. De zogenaamde sociale kuddes bestaan uit (veel) stieren, koeien en kalveren. Die rennen echt harder dan wij.
Heidekoetjes kunnen gewoon met de herder mee. Let op het herdershondje (Willow van Marieke Kodde uit Weert). foto Frans. terrein: De Hamert van Limburgs Landschap

De nieuwe prikkeldraad afrasteringen zijn niet makkelijk te nemen: het zijn nu barricades waar je niet overheen kunt en slechts zelden onderdoor kunt. Ik heb wel nog even geprobeerd bij mijn vereniging (Natuurmonumenten) of we de weides waar de runderen zijn uitgehaald konden inventariseren voor ze. Maar ze vonden dat geen goed idee vanwege de ervaring met mij uit het verleden. Die inderdaad wel weer bevestigd zou zijn geworden, want dergelijk begraasde weides leveren niet veel natuur op waar je warm van wordt. En dat moet je natuurlijk niet hardop zeggen (of schrijven :-)   De CZW is ook geen echte optie meer. Afgezien van de veranderde verstandhouding, die overigens alweer beter gaat, staat daar op het moment alles op zijn kop vanwege de voorbereidingen voor de nieuwe ontgronding (waar we tegen blijven). Ook aan de stort is geen lol meer te beleven: de schapen hebben de hele stort ter beschikking gekregen. Dat is minder werk voor de schapenboer. Voorheen werd er gefaseerd begraasd. Daardoor kon de flora zich herstellen en leverde prachtige bloemenweides op. Nu lopen de schapen gewoon de kruiden tussen het gras uit te eten, en is er geen bloemetje te zien. Zo beheer je goudgroene natuur niet. Maar het geeft precies aan waarom begrazing gestuurd moet worden (bv. met een herder). Als je dat niet doet, wordt alles platgetrapt en de soorten waar je het voor doet worden opgevreten.

Dan de samenwerking met onze vrienden van IVN Roermond. Zij namen altijd het voortouw met het Sarsven. Maar bij hen is er organisatorisch iets veranderd. Ik heb dit jaar niets van ze gehoord. Maar zij van mij ook niet, dus zeker geen verwijten (wel goede herinneringen :-)
 
Maar wat we zeker wel weer gaan doen: werken op de Tungeler Wallen. In september beginnen we weer !!!
 
Ik hoor graag van jullie
Groetjes,   Frans.
Heidekoetjes van Limburgs landschap op de Hamert. Foto Frans.

 

 

 

 

visioen of realiteitszin ?! foto Bettina van Elk